Eric Carr

Idag är det hela 25 år sedan Eric Carr tragiskt gick bort i sviterna av sin sjukdom. Eric var medlem i KISS under 11 år och vi kommer aldrig att glömma dig! Skänk även en tanke till Queen´s sångare Freddie Mercury som gick bort samma dag.

EriccarrEric Carr 1980