Classix!

KISS finns med på omslaget på det senaste nummer av den Italienska tidningen Classix! Inne i tidningen hittar vi en artikel om KISS 1972-1975 på hela 20 sidor.