Vi har fått tillbaka ett par tidningar från medlemmar som antagligen bytat adress utan att berätta detta för oss, hör av Er om Ni finns med på listan så att Ni kan få Era tidningar:  Victor Gonzalez i Uddevalla, Magnus Högberg i Stenungsund och Henrik Larsson i Varberg.