Destroyer 41

Vi söker Sören Berner, antagligen har du byt adress och vi har inte fått denna, kontakta oss så att du kan få din Destroyer-tidning.  Maila: niklas@kissarmysweden.com