Destroyer 38 omslag

Vi behöver adresser till följande medlemmar som tycks ha ändrat sin adress då deras tidningar kommit tillbaka. Maila Era nya adresser till: niklas@kissarmysweden.com

Johan Hjortstam, Växjö

Axel Bohb, Uddevalla

Sebastian Del Rosrio, Falköping