Nästa veckas Rock Band DLC har två sånger av Kiss (26 april).
Båda låtarna är live versioner av ”Rock and Roll All Nite” och ”Strutter”. Blod förpackningar och pyroteknik säljes separat.
  • ”Rock and Roll All Nite (LIVE) – Kiss
  • ”Strutter (LIVE) – Kiss