Här är affischerna till KISS Tysklandsspelningar, den 26 maj i Berlin och den 31 maj i Hamburg.

large