Kiss har soundcheck i Minneapolis, de spelar ”Modern day Delilah” och några toner från ”Say Yeah”.