När turnén gjorde omstart igår kom Parasite och Tears are falling in i setlistan på bekostnad av Let me go rock and roll som ströks.