Det är den 14:e gången som Rock And Roll Fantasy Camp anordnas och i år är Paul Stanley en av gästerna sista kvällen. Campen kommer att äga rum på Playboy Mansion mellan den 10:e till den 13:e november. För mer info besök:  http://rockcamp.com/