Rockceller

Paul Stanley finns på omslaget på den amerikanska tidningen Rockcellar´s kommande februari nummer.