Bilder från signeringen från Barnes & Noble Tribeca med Paul Stanley, vi tackar Nils Brekke Svensson för bilderna.