Här är en bild på ny KISS Halloween merchandise som Ni kan besälla via KISSonline.