Dylan Howard från Reuters UK intervjuar Pau och Gene. Paul talar om sin fascination för Lady Gaga, Gene är nog inte riktigt överens med Paul.