KISS kommer en sista gång till Europa sommaren 2020 och samtliga skandinaviska länder (ej Island) får besök. Köpenhamn, Sandnes, Göteborg, Stockholm och Helsingfors är städerna som får ett sista besök av KISS!

June

9 – Paris, France
12 – Download Festival, Derby, England
14 – Dortmund, Germany
15 – Hamburg, Germany
18 – Copenhagen, Denmark
20 – Sandnes, Norway
23 – Gothenburg, Sweden
25 – Stokholm, Sweden
27 – Helsinki, Finland
29 – Kaunas, Lithuania

July 1 – Prague, Czech Republic
4 – Barcelona, Spain
5 – Madrid, Spain
7 – Lisbon, Portugal
10 – Frankfurt, Germany
11 – Stuttgart, Germany
13 – Verona, Italy
15 – Gilwice, Poland
16 – Budapest, Hungary
18 – Sofia, Bulgaria
21 – Geneva, Switzerland