KISS turne reklam från Madrid spelningen den  22, Juni mediumm2010.
Från baksidan Heavy Rock magazine.