KISS pryder omslaget på senste nummer av tidningen Global License där man tittar på hela den enorma marknaden som KISS merchandie är. Bl.a. skriver man att KISS har sålt merchandise för hela 500 miljoner dollar sedan 1996!

Läs hela artikeln här: www.licensemag.com