Här är några fan filmade videos från boksigneringen av ”KISS Kompendium” i LA den 8 februari. Paul Stanley var tänkt att vara närvarande också, men på grund av sjukdom var han inte närvarande.