Bilder från Expot i Indianapolis dom var den 17 maj: