Magnus

Sveriges första KISS-Podcast är igång. KISS Army Sweden genom Magnus Fredriksson har startat ett nytt forum för information om vår favoritgrupp. Första avsnittet är inspelat och finns att lyssna och titta på. Nu kör vi!

[embedplusvideo height=”315″ width=”560″ editlink=”http://bit.ly/1hqM8DS” standard=”http://www.youtube.com/v/rRl1vgqhA-Y?fs=1″ vars=”ytid=rRl1vgqhA-Y&width=560&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep7050″ /]