Vi vill gratulera Gene Simmons som i dag fyller 65 år.