Några godbitar med Gene från pågående turnén.

Ett fan filmade dena sällsynta KISS händelse. Det är första gången vi ser Gene’s bloddreglande från ljusriggen, och inte på scen innan han hissas upp i till ljusriggen. Detta filmades i Philadelphia den 12/10-09.

Gene och Shannon Gene Gene

Några bilder nedan när Gene och Shannon går på vandring i New Orleans, troligt att det ska användas i kommande Family Jewels.

Fan träffar Gene Simmons backstage och får sin nyinköpta Axe Bass signerad av Gene Simmons i Nashville.