Gene röstade på Obama men är emot vårdreformen.
Kolla in vad Gene har mer att säga här:

I praktiken handlar det om få med sig minst 216 av Demokraternas för närvarande 253 ledamöter i representanthuset för att få igenom förslaget.

Fakta: USA och vårdreformen

• Omkring 46 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring, ytterligare 25 miljoner har bristfällig sådan.

• Totalt är drygt 250 miljoner försäkrade, statligt eller oftare privat, vanligtvis via arbetsgivaren.

• Vården i USA är dyrast i världen räknat per person. Vårdkostnaden för en vanlig familj beräknas vara omkring 110 000 kronor per år – nästan dubbelt andra västländer.

• President Barack Obama vill att alla medborgare ska vara försäkrade. Försäkringsbolagen får inte neka någon, låginkomsttagare ska få statligt stöd för sjukförsäkring.

Källa: TT