Eric Singer intervjuas av Musician’s Friend. Intervjun ägde rum under Eric’s fotografering av omslagsbilden till mars nummret Musician’s Friend.