Destroyer 38 omslag

Nya tidningen (Destroyer #38) är klar och skickas nu till tryckeriet, så om ett par veckor har alla medlemmarna sin tidning i brevlådan. Vi kommer att informera den dagen vi skickar ut tidningen. Nästa nummer (Destroyer #39) är redan i gång och kommer att vara klar för tryck några veckor efter KISS Europa-turné.

Destroyer 38-3 Destroyer 38-1