KAN

KISS Army Norway jobbar just nu med sin bok om KISS alla besök i Norge och härnedan kan Ni läsa deras text om boken.

Den norske KISS-boka blir en unik, interaktiv og kontinuerlig begivenhet på web.

Det å lage en bok er en tidkrevende prosess, og det vil kunne ta år før boka foreligger i fysisk form. Vi ønsker derfor å tenke helt nytt i forhold til det å skrive en bok. Vi ønsker å utvikle boka i sammen med den norske KISS-fansen her på KISS Army Norways websider. I stedet for å lukke oss inne med alt materiale ønsker vi en portal der innhold, tips og kunnskap deles. Et sted der temaer for boka diskuteres, og der man kan komme med forslag og ønsker. Vi ønsker å invitere dere til å dele historier, personlige bilder, avis/bladartikler og alt annet som vil være av interesse for boka. Alle bidrag vil naturligvis ikke få plass i boka, men alt innholdet vil bli en del av det norske KISS-arkivet her på KANs websider. KISS Army Norway vil i stor grad dele materiale fra boka underveis, men noen godbiter vil naturligvis holdes igjen til boklanseringen. Boka vil bli noe for seg selv, så undertegnede er ikke redd for at bokprosjektet på web vil ta verdien fra den fysiske boken. Fin frem dine beste bilder og historier, så kommer KISS Army tilbake med mer informasjon om hvordan du kan bidra. Bokprosjektet på nett er en del av en større oppgradering av KISS Armys websider som etter planen lanseres i høst.