Bruce Kulick ser tillbaka på Carnival of Souls, han kommer att uppdatera låt för låt.

Kicking off my celebration of the 15th Anniversary of CARNIVAL OF SOULS with a look at ”Hate” and ”Rain.”http://www.kulick.net/carnivalofsouls