Idag är det 36 år sedan Kiss spelade in live scenerna till den klassiska filmen ”Kiss Meets The Phantom of The Park”.