KK4 Svensk foto...

Som tradition har det varje år tagits ett ”Svensk-foto” på KISS Kruise, så även i år.