Tysk Poster på E-bay…

Tysk Poster på E-bay…

Just nu ligger det en unik Tysk reklam poster för de tyska konserterna 1976 ute på E-bay, utropspriset är 200 Pund.

http://cgi.ebay.at

 banner ad


Comments are closed.