Kiss: Göteborg, Sweden 1976-05-26

Kiss: Göteborg, Sweden 1976-05-26

Det kanske var den dåliga uppslutningen, kanske ovanligt hög nervositet, kanske annat. Faktum kvarstår dock att KISS premiärkonsert på svensk mark av allt att döma är en inte alls speciellt kompetent historia. Den överlevande kassetten innehåller förvisso bara 45...