Peter Criss på CNN

Peter Criss på CNN

Peter Criss talade nyligen med Elizabeth Cohen från CNN om att kämpa mot  bröstcancern.

Titta på inslagen nedan från CNN.


 banner ad


Comments are closed.