Paul Stanley på omslaget…

Paul Stanley på omslaget…

Rockceller

Paul Stanley finns på omslaget på den amerikanska tidningen Rockcellar´s kommande februari nummer.

 banner ad


Comments are closed.