Paul Stanley 1981…

Paul Stanley 1981…

Paul 81

Här är en unik bild på Paul Stanley från 1981 när han fotograferas ute i New York City (antagligen Studio 54) tillsammans med en ung Tom Cruise!

 banner ad


Comments are closed.