På omslaget till november nummeret av den Japanska tidningen Burrn! kommer Paul Stanley att pryda omslaget.