Gene Simmons Family Jewels

Säsong sex av ”Gene Simmons Family Jewels” är bekräftad av A&E, den kommer att ha premiär någon gång 2011.

Den som har missat ”Gene Simmons Family Jewels” kan se den på TV11 vardagar.

www.elva.tv

gene-simmons-family-jewels