Kiss_Photo

Samtliga medlemmar i KISS kommer att komma till San Diego Comic Con International den 9:e juli mellan kl. 17.30-18.30 på kvällen. Detta är en fri signering som man endast behöver ordna en gratis biljett till så får man vara med på signeringen. Denna event är i reklamsyfte för bl.a. nya Scooby Doo-filmen.