KISS på omslaget…..

KISS på omslaget…..

Burrn!

KISS är på omslagen på många tidningar just nu i Japan, den senaste att sätta KISS på omslaget är den klassiska hårdrocks-tidningen Burrn!

 banner ad


Comments are closed.