Weekender CoverKISS finns med på omslagen på både GO Magazine och Weekender Magazine i USA denna veckan.

Go Cover