KISS finns med på omslaget till Boomer Magazine senaste nummer samt även tidningen Neon pryds omslaget av KISS.