Bruce Kulick blir intervjuad av SIT Strings, det är för deras ”10 Questions With…” series.