Gene Simmons gjorde ett besök på MONTREAL MUSIC CONFERENCE den 17:e november och pratade om hur man marknadsför sig.