Gene Simmons och Shaun Frank,sångaren från The Envy, som är förband till KISS på ”The Hottest Show On Earth” Tour, intervjuvades på Fox Business TV igår om musikbranchen och hur den har förändrats. Och Gene gav även ut sina tips för att lyckas i branchen till tittarna.