I Prag den 23:e maj blev Gene ännu en gång fast i luften när han skulle lyftas upp med vajrarna, under hans bas-solo.