Ännu ett par klipp har kommit ut där KISS crew filmar. Nedan visas Shock Me ifrån Anaheim och Gene sprutar eld i Minneapolis. Mannen som ger Gene svärdet är Mike Rush som även introducerar bandet i början.

Shock Me

Gene sprutar eld