Eric Singer intervjuad av Musician’s Friend

Eric Singer intervjuad av Musician’s Friend

Eric Singer intervjuas av Musician’s Friend. Intervjun ägde rum under Eric’s fotografering av omslagsbilden till mars nummret Musician’s Friend.

 banner ad


Comments are closed.