Detta är en prototyp av ett Kissflipperspel som John Popaduik presentera på  Gaming Classic.  John hoppas att säkra en KISS licens och föra KISS tillbaka till arkadhallen.