En första titt: Concept KISS Pinball

En första titt: Concept KISS Pinball

Detta är en prototyp av ett Kissflipperspel som John Popaduik presentera på  Gaming Classic.  John hoppas att säkra en KISS licens och föra KISS tillbaka till arkadhallen.

 banner ad


Comments are closed.