Crazy, Crazy Nights från Malmö!

Crazy, Crazy Nights från Malmö!

Crazy, Crazy Nights på KISS 40-skivan är inspelad i Malmö 2010. Har jämförts med soundboarden och det är samma enligt tillförlitlig källa.

Crazy Crazy Nights - Soundbord Malmö 2010

Video från Malmö 2010:

 banner ad


Comments are closed.