Återblick – Parasite

Återblick – Parasite

Kiss är med i Livre TV, programmet är från 1994. Kiss var aktuella med Monsters of Rock i Sao Paulo, Brasilen.

 banner ad


Comments are closed.