Fem sidor från nummer två av ”Archie meets Kiss”, den ska finnas i handeln i USA den 28 december.